بسم الله الرحمن الرحيم 
"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"Dari Jabir ra., ia berkata, "Ayahku meninggal dunia dan meninggalkan hutang. Akupun menawarkan kepada orang-orang yang memberi hutang untuk mengambil kurma sebagai pembayaran hutang tersebut. Mereka menolaknya,"

timbunan kurma mukjizat rasulallah saw
ilustrasi panen kurma

Maka aku menghadap kepada Rasulullah saw dan berkata, "Engkau tahu bahwa ayahku gugur sebagai syahid pada perang Uhud dan beliau meninggalkan banyak hutang, dan saya ingin supaya para pemberi hutang itu melihat Engkau (agar hutang bisa terbayarkan dan mereka ridlo karena ada Rasulullah saw)."

Maka Beliau saw memerintahkan, "Pergilah dan simpanlah semua kurma di suatu sudut." 

Aku segera melaksanakan perintah itu lalu menyeru Beliau saw. Ketika melihatku, maka saat itu mereka (para pemberi hutang) itu seakan menyerbuku.

Ketika melihat apa yang mereka lakukan kepadaku, maka Rasulullah SAW mengelilingi tempat menimbun itu sebanyak tiga kali, kemudian mendudukinya dan berkata, "Panggillah kawan-kawanmu (pemberi hutang itu)."

Lalu Beliau SAW terus-menerus menakar kurma tersebut hingga Allah SWT memenuhi semua amanah ayahku, sedangkan aku senang jika Allah telah memenuhi amanah ayahku dan tidak membawa kembali kurma tersebut kepada saudara-saudaraku. 

Kemudian Allah menyerahkan semua timbunan itu, hingga seakan aku melihat kurma yang ada dalam timbunan yang diduduki Rasulullah saw itu sama sekali tidak berkurang satu bijipun. Masya Allah

~ HR al-Bukhari


رب فانفعنا ببرگتهم ، واهدناالحسنی بحرمتهم
وأمتنا فی طريقتهم ، ومعافاة من الفتن