بسم الله الرحمن الرحيم 
"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"


ilustrasi karomah auliya

Ia adalah salah seorang tokoh pengikut al-Junaid, berkebangsaan al-Farghani. Ia memiliki maqam (kedudukan) yang tinggi dan terkenal. Di antara karomahnya adalah ia pernah pergi melaut, lalu perahunya pecah. 

Ia bertahan bersama istriya di atas sebuah papan, lalu disitu istrinya melahirkan dan sangat kehausan. Ia mendongkak ke atas, ternyata ada seorang laki-laki duduk di atas angin sambil memegang seikat emas berisi cawan dari yaqut. 

Laki-laki itu berkata, "Minumlah!" Maka mereka berdua minum.
Al Washithi berkata, "Kemudian aku bertanya, siapakah engkau?"

Ia menjawab, "Aku adalah hamba dari Tuanmu."

Aku bertanya, "Bagaimana engkau bisa mencapai keadaan ini?"

Ia menjawab, "Dengan meninggalkan hawa nafsu untuk meraih ridha-Nya, hingga Dia mendudukanku di atas permadani seperti yang kau lihat ini." 

Kemudian laki-laki itu menghilang. 


رب فانفعنا ببرگتهم ، واهدناالحسنی بحرمتهم
وأمتنا فی طريقتهم ، ومعافاة من الفتن