بسم الله الرحمن الرحيم 
"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati""Peraslah jasadmu dengan mujahadah sehingga keluar minyak kemurnian" 

"Barangsiapa yang menginginkan keridloan Allah hendaklah mendekatkan diri kepadaNya di akhir malam, karena keajaiban dan kelembutan Allah Ta'ala berada di akhir malam."

"Siapapun dengan penuh kesungguhan mendekatkan diri kepada Allah SWT maka terbukalah baginya khazanah perbendaharaanNya."

mutiara sufi ibarat cahaya yang menerangi
"Sumber segala kebaikan dan pangkal segala kedudukan dan keberkahan akan dicapai melalui ingat kepada kematian, ingat saat berada dalam kubur, dan ingat saat telah menjadi bangkai."

Keridloan Allah SWT dan Rasul-Nya terletak pada muthola'ah (mempelajari dan memperdalam) al-Qur'an dan al-Hadits serta kitab-kitab Islam."

"Meninggalkan dan menjauhi Ghibah adalah raja atas dirinya, menjauhi Namimah adalah ratu atas dirinya, Baik sangka pada orang lain adalah wilayah dirinya, duduk bercampur dalam majelis dzikir adalah keterbukaan hatinya."


( Petikan Nasihat dari as-Sayyid Abdullah bin Abu Bakr Alaydrus al-Akbar ra)

رب فانفعنا ببرگتهم ، واهدناالحسنی بحرمتهم
وأمتنا فی طريقتهم ، ومعافاة من الفتن